Montáž motorů

Kompletace a montáž motoru

Než začneme s konečnou montáží, musíme mít všechny komponenty připravené tak, abychom na nich neprováděli nějaké další práce (vrtání obrábění atd.) při napůl složeném motoru a podobně. Zkontrolované rozměry a vše důkladně očištěné.  Montáž započneme kompletací klikové skříně-karterů.

Svorníky

Pokud máme motor se svorníky, namontujeme je a kontrolujeme jejich kolmost na karter. Někdy se nepodaří převrtat otvory a vyříznout závit M10 tak, aby byly naprosto kolmé. Občas je nutné je více či méně přihnout.

Kartery

1/ Do horní části karteru vložíme kliku s namontovanými šoupátky obr montáž šoupátka (nezapomenout namontovat řemenici).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

aby nám šoupátka při montáži nevypadávaly, zajistíme kouskem plastu

předtím potřeme uložení předního těsnicího kroužku a středního labyrintu motorovým silikonem, potřeme těsnicí plochy karteru, kontrolujeme uložení středicích kolíčků labyrintu a ložisek. Ložiska i labyrint lehce doklepneme do karteru plastovou paličkou a zkontrolujeme otáčení kliky. Namontujeme spodní část, zkontrolujeme zda kartery dobře sedí, zda zapadly středící kolíky a lehce dotáhneme. Přitom stále kontrolujeme zda se klika volně otáčí, teprve potom dotáhneme momentovým klíčem 35nm (někdy je volnější vnější uložení hlavních ložisek, v tomto případě potřeme uložení vhodným Loktite).

2/ Namontujeme ze strany setrvačníku přírubu s guferem, případně přírubu pro těsnicí kroužek, nezapomeneme vložit vymezovací talířové pružiny a ocelový pružný kroužek pod setrvačník. Nepoužíváme těsnění, pouze silikon.

3/ Důležité – u setrvačníku a kliky ještě před montáží do motoru zkontrolujeme stav kuželové dosedací plochy!! Ideální je vyjmout kolík, nebo klínek a obě součásti na sebe zabrousit jemnou brusnou pastou. Pokud je uložení bez závad, perfektně očištěné plochy kužele potřeme jemnou křídou, nebo Loktite, nasadíme, závit upevňovací matice potřeme Loktite pro zajištění matic a dotáhneme. Nepoužíváme zajišťovací podložku, ale ideálně podložku z kvalitního materiálu, aby se nevymačkala. zajištění matice je Loktite.

4/ Na stranu zapalování namontujeme domeček zapalování, unášecí destičku s kolíčkem a zapalování. Kontrolujeme destičku s kolíčkem zda nýtované spojení není uvolněné (doklepneme a zbodujeme CO), plastová kostka unášející otočnou část destičky zapalování se musí volně pohybovat ve výřezu i na čepu-namažeme.

 

Válce-písty-úhlování

Toto je jednoduchý systém úhlování, který zvládne snad každý. Je jasné, že píst musí běžet rovnoběžně z osou válce, jinak dochází k nerovnoměrnému opotřebení válce i kroužků, a tím i snižování kompresních tlaků a následně výkonu motoru.

1/ Namontujeme oba písty bez kroužků, nasadíme válce a upevníme je.

2/ Při poloze pístu v horní úvrati změříme spárovou měrkou vůli pístu v ose čepu, viz.obr. úhlování  bude se jednat o cca 0,25mm, pokud je rozměr stejný na obou stranách pístu, je to v pořádku a píst je rovnoběžný z pláštěm válce.

úhlování2

3/ Pokud se rozměry zjištěné měřením liší, je třeba sejmout válec, do horního oka ojnice vložit trn,  kterým opatrně přihýbáme ojnici tak, abychom jí vyrovnali, potom opakujeme měření viz.bod 2 dokud nenaměříme stejnou hodnotu na obou stranách pístu.

úhlování3

 

Antidetonační štěrbina

1/ Při tomto měření již použijeme těsnění (vymezovací podložku), které bude použito při konečné montáži (při těsnění pouze silikonem tedy bez těsnění).

2/ Píst posuneme cca 2mm pod HÚ, na obě strany pístu, nebo hlavy v rovině osy pístního čepu umístíme do kraje malé kousky modelíny (vosku) viz obr. Namontujeme hlavu válce a motorem několikrát pootočíme tam a zpět, po sejmutí hlavy měříme tloušťku zdeformované modelíny, hodnota by se měla pohybovat kolem 1,3mm+-0,1

antidet.štěrbina

Štěrbinu zvětšíme přidáním

a/ silnějšího těsnění pod hlavu

b/ silnějšího těsnění pod válec

Štěrbinu zmenšíme ubráním materiálu na dosedací ploše hlavy, případně ve spodní části válce.

Pozor – ubíráním nebo přidáváním ve spodní části válce současně měníme doběh pístu do úvratí, a tím i časování, pokud by se jednalo o desetiny mm, není to problém.

Pokud zde uděláte nějakou větší chybu, nebo to přeženete se stupněm komprese, případně s předstihem, nebo s chudou směsí dopadnete viz obr

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

kontrolní otázka: při kolika stupních taje hliník? asi mu bylo teplo

Montáž kroužků, čepů a pístů

1/ Pokud všechny tyto operace proběhly a jste si jistí, že je všechno ok namontujete těsnění pod válec (případně podložky), namontujete na písty pístní kroužky, do horních ok ojnic ložiska, zatlačíte pístní čepy pomocí středicího trnu a namontujete pojistky pístních čepů (pozor z ojničního ložiska mohou někdy vypadnout jehly!!).

2/ Kroužky pootočíte tak, aby zámek byl na pojistném kolíčku a nasunete válec na píst buď pomocí přípravku, nebo speciálních kleští. Před montáží potřete lehce kroužky i pracovní plochu válce olejem.

3/ Nasadíte hlavu a dotáhnete upevňovací šrouby (operaci provádíme až po kontrole stupně komprese).

V případě motoru se svorníky s dotažením hlavy dotáhneme současně i válce, musíme vyrovnat dosedací plochu výfuků. Před finálním dotažením hlav tedy namontujeme svodné potrubí bez těsnění a mírným dotažením válce srovnáme.

Měření stupně komprese

Před konečnou montáží je třeba zjistit stupeň komprese, je to důležitá hodnota, na které závisí výkon a životnost vašeho motoru.

1/ Píst s namontovanými kroužky dáme přesně do HÚ a namontujeme hlavu s těsněním.

2/ Odměrkou, nebo velkou plastovou injekcí naplníme přes otvor svíčky spalovací prostor olejem

3/ Vzorec pro výpočet, např:

(300 + 38) / 38 = 8,9 (kde 300cm3 je objem válce, 38cm3 je objem spalovacího prostoru) tento vzorec obecně platí v Evropě a USA, Japonci používají modifikovaný výpočet, kdy je objem válce počítán jen do otevření výfukového kanálu.

Hodnoty kompresního poměru se pohybují od 8 – 11, při hodnotách do 9 ještě není nutné používat 100oct benzin a předstih můžeme nastavit na max 3.0mm. Při hodnotách 9-10 bych už doporučoval benzin 100, nebo alespoň 98 a předstih do 3mm, jinak hrozí detonační spalování a s tím spojená destrukce motoru obr výše. Kompresi nad 10 nedoporučuji, i když jsme jezdili při rallyecrossu až 11,0 ale tam to bylo obvykle na 4 kola tedy cca 3-4km.

4/ Zvětšování stupně komprese dosáhnete zmenšováním spalovacího prostoru a naopak.

5/ Po změření st. komprese a případných úpravách spalovacího prostoru vložíme správná těsnění a všechny šrouby dotáhneme.

 

Načasování sání

Tento postup je pro pokročilejší mechaniky a pro špičkové motory, kdy chceme upravit sání dle vlastního návrhu.

1/ Pokud máme všechny díly připravené začneme časováním sání,

smontujeme klikovou skříň se šoupátky, setrvačníkem a alespoň jedním válcem s pístem obr. nastav hú.

nastav hú

2/ Na setrvačník upevníme časovací kotouč a označíme spodní (DÚ) a horní (HÚ) úvrať obr nastav hú

3/ Motorem pootočíme do polohy SO, nebo SZ.

4/ Demontujeme válec s pístem a na pracovní ploše klikové skříně označíme správnou polohu šoupátka při otevření (SO) obr so1 a zavření (SZ) obr so2 vše demontujeme a výstup sání upravíme frézkou dle označení.

so1sz1

4/ Celý postup opakujeme pro kontrolu.

5/Celkový úhel otevření sání se pohybuje v rozmezí 180-215st, záleží také na otevření výfukového kanálu.

Příklad ověřených hodnot je: SO 52 po DÚ, SZ 69 po HÚ

-tento postup není nutné provádět, pokud provedeme perfektně práci dle šablony sání, nebo si nechceme udělat nějaký vlastní návrh časování.

  

Obecné údaje

1/ předstih v závislosti na st.komprese 2-3,0před HÚ

2/ benzin 98-100 oct

3/ olej plná syntetika pro dvoutakt, poměr 1:50-70

4/na těsnění používejte motorový silikon na teploty alespoň 300st. Na těsnění pod válec rozhodně nepoužívejte klingerit, nebo něco podobného,

ideální je al. nebo cu. plech různých tlouštěk, kterým současně měníte velikost antidetonační mezery. Mě se osvědčil al. plech 0,15 a 0,3mm.

 

 

Na závěr jedna rada: motor složte nejprve nasucho a teprve když je vše ok proveďte konečnou montáž.